top of page
back to top
20190919_174931 (2).jpg

Wat de pelgrimage week me bracht, is 

thuiskomen in een veilige bedding.

Geraakt worden door en in de essentie.   

Een uitnodiging om diep contact te maken met je wezenlijke zelf en met wat er leeft in het moment.

Ontmoeting met de natuur en haar ontelbare,

verrassende , rijke boodschappen , haar liefdevolle en koesterende bedding , ver voorbij woorden ...

Voelend aanwezig zijn bij al wat is, in elk moment.  

Genieten van zoveel ,

niet alleen in en door de natuur maar ook van jullie gastvrijheid en van jouw oprechte, liefdevolle,

soms zelfs onzichtbare aanwezigheid, van de manier waarop jij als geen ander 'tolk' kan zijn voor wat de natuur allemaal te vertellen heeft,

en van de heerlijke maaltijden/verwennerijen die Paul op de tafel toverde.

Heel erg dankbaar ben ik voor deze magische week ….. voor mij alvast ' lifechanging' !

Pascale 15-22-2019

Een pelgrimage naar het binnenste van je ziel zou je kunnen zien als een Nieuwe Tijds Vision Quest.

 

Deze Pelgrimage is een zielstocht, een creatief proces;

een tocht om jezelf te vínden en die delen in jezelf te verkennen die vragen om gelééfd te worden.

Élk creatief project start met het afstemmen op de bron; 

innerlijk stil genoeg te worden om de verbinding met de essentie van je wezen gewaar te worden.

Ongeschonden pure natuur is de meest natuurlijke en ware hulpbron daarin; ze helpt je letterlijk aarden.

 

Laat gebaande paden achter je treedt de spirit van, een voor jou onbekend, terrein binnen.

Als hedendaagse mens leven we voor het overgrote deel in verstedelijkte gebieden.

Een Pelgrimage verbind je heel wezenlijk met de natuur. Je neemt ze als het ware in.

Laat d​e Natuur je naar binnen brengen en leer Woordeloos Communiceren met de aanwezige energie. 

Je vliegt letterlijk naar een stukje oergrond. 

De verbinding die jij daarin op je eigenste manier manier maakt neem je mee in je leven op jouw woonplek.

Dit is een duurzaam proces dat in gang wordt gezet in de Sierra de las Nieves, en zich steeds verder ontvouwt in de tijd daarna.

 

 

 

* We reizen in kleine groep naar Sierra de las Nieves: dwz: 2 tot 4 deelnemers.

Het delen met anderen die ook dit avontuur aangaan voedt jouw persoonlijk proces.

*Op de eerste plaats kom jij; het zorgdragen voor jezelf in je reis naar binnen toe.

Mijn aanwezigheid én de natuur ondersteunen en versterken. 

* We verbinden ons met de natuurlijke ritmes van zon, maan en sterren. 

​En scheppen een veilige ruimte; tijd en stilte om je opnieuw af te stemmen op wat er werkelijk toe doet in jouw leven,

* We leren communiceren met de natuur in de oertaal van nonverbaliteit.

Dit is een openen naar de herstel-beweging die in jou wil vorm krijgen. Dat betekent ten diepste;

het eren van jezelf, je verwanten en alle leven.

In de natuur ontspan je. En ont-spannen is de basis om te aarden én de bodem van waaruit jouw “medicijn” zich kan tonen.

Het gaat er uiteindelijk om dat we de natuur terug van binnenuit leren bewonen in ons dagelijkse leven.

van harte WELKOM!

Hildemaria

Terwijl ik me diep laat inspireren door de wetenschap van de "Ouden" en tegelijkertijd de nieuwe wetenschap in me opneem, ontstaat er een rode draad die beiden verbindt.

Ik onthecht me bewust van de rituele vormen die welliswaar in de context van hun tijd werkzaam waren. Maar deze tijd vraagt naar mijn aanvoelen naar een open geest waarin inhoud en vorm vanzelf ontstaan op ieder moment, niet van tevoren vastgelegd, maar zich juist aandienen in een open ontvankelijkheid voor de aanwezige energie van elk moment.

 

Anchor 3
bottom of page