Mijn diepe gevoel is dat, als wij als mens de mildheid ontwikkelen om onze onbewust meegedragen pijn

te erkennen en te omarmen, er een nieuwe levengevende bodem ontstaat van verbondenheid, vreugde 

en oprecht respect voor het leven.

 

                                                           hildemaria 28/04/1961

HM herselt 0721 (2).jpg

 

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als muzikante, en ben ik van jongs af aan bezig geweest om via mijn handen

ziel en materie te verbinden.

De plantenwereld werd mijn tweede werkterrein. In verbinding met de natuur liet ik me door haar onderwijzen

in een stille dialoog over alle samenhangen.

Mijn werk heeft er voornamelijk uit bestaan zorg te dragen, de natuurlijke cycli te ondersteunen en te herstellen waar nodig.  

Verder heeft mijn leven me sterk uitgenodigd om op zoek te gaan naar waar ik úit of ín verbinding ben met mijn eigen innerlijke natuur. 

Wat ik o.a.heb meegenomen uit het vele innerlijk helend werk waarmee ik heb kennis gemaakt, is

dat élke methode niet meer of minder is dan een ingangspoort. Echt contact maken gaar vérder dan dat. 

 

"Wanneer ik het directe nonverbale contact ervaar in een verbindende aanraking dan krijg ik toegang tot opslagruimtes onder de oppervlaktelaag. De antwoorden die op dit moment nodig zijn komen aan de oppervlakte in de stilte, ruimte en veiligheid." 


Genezen, je pad vinden en heroriënteren doe je van binnenuit, op het juiste moment en op het juiste ritme.

De juiste gids ontmoeten op het juiste moment op die tocht kan net die bedding geven, om in voeling te komen

met wat zich aandient, of een inzicht openen.

In mijn aanwezigheid, aandacht, stilte en ruimte draag ik zorg voor een veilige bedding, waarin je persoonlijke proces zich kan ontplooien en ontwikkelen. 

Mijn handen (als instrument) en mijn lichaam (als afgestemde antenne en doorgeef-kanaal) zijn daarin mijn werk-materiaal.

        

Eigen transformatieprocessen én de periode van overgang naar menopauze hebben hierin een sterke verdieping gebracht.

 

De natuur zelf is altijd mijn gids en heler geweest en mijn zoeken naar de ziel van de dingen loopt als een rode en verbindende draad doorheen alles waar ik mee bezig ben geweest en mee bezig ben;