Mijn diepe gevoel is dat, als wij als mens de mildheid ontwikkelen om onze onbewust meegedragen pijn

te erkennen en te omarmen, er een nieuwe levengevende bodem ontstaat van verbondenheid, vreugde 

en oprecht respect voor het leven.

 

                                                                                                                 hildemaria 28/04/1961

vision quest 5.jpg

 

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als muzikante, en beoefende in die tijd ook verschillende oude ambachten. Inspiratie vorm geven met mijn handen heeft me altijd een blij gevoel gegeven.

Mijn grote liefde voor de natuur trok me later zowel professioneel als particulier naar de plantenwereld. Daar leerde ik het verschil waarnemen én aanvoelen tussen vitale gezonde energie en disbalansen die verzwakking veroorzaken.

Rond het jaar 2000 werd mijn leven drastisch overhoop gegooid en vroeg om een grondige heroriëntatie.

In het verlangen een bezielend en inspirerend geaard mens te zijn, waren de jaren die volgden gericht op dit innerlijk groeiproces.

Dat kreeg o.a vorm in de opleiding kunstzinnige therapie, basistraining gestalttherapie en cranio-sacraaltherapie, energetische massage, holistic en aqua pulsing, mindfull lichaamsgericht bewustzijnswerk en  dansexpressievormen.

Daarnaast hebben heel wat mensen me diep geïnspireerd, zoals o.a Thich Nath Hanh, Pema Chödron, Alberto Villoldo, Brandon Bays,...en uiteraard de "dagdagelijkse gidsen" die m'n pad kruisen.

 

Uiteindelijk bracht ik de essentie van de voorgaande periodes samen.

 

Lichaamsgericht helingswerk werd mijn liefde en kunst, 

 

Vanuit mijn zeer hooggevoelige aard heeft "embodyment" bieden een belangrijke functie gekregen; tot stilte komen, diep herconnecteren met het lichaam als wetend instrument en het gevoelsleven verankeren in het dagdagelijkse leven.  

 

In de intussen bijna 20 jaar praktijkervaring heb ik me steeds fijner leren afstemmen en

ontwikkelde ik het vermogen om mensen te begeleiden in het zich verbinden met de essentie (de innerlijke boodschap) die schuilt achter symptomen, situaties en relaties.

 

Vanuit de ontwikkeling van deze - direct tot de essentie gaande - diep ontspannende manier van werken richtte ik in 2015 Praktijk Moana op.

Mijn handen (als instrument) en mijn lichaam (als afgestemde antenne en doorgeef-kanaal) zijn mijn werk-materiaal.

        

Eigen grondige transformatieprocessen én de periode van overgang naar menopauze hebben hierin een sterke verdieping gebracht.

 

De natuur is van kindsaf aan mijn gids en heler geweest en mijn zoeken naar de ziel van de dingen loopt als een rode en verbindende draad doorheen alles waar ik mee bezig ben geweest en mee bezig ben;

 

Liefdevol herverbinden met het lichaam én de aarde als (wijze) toegangspoort naar het bezielde zelf.