mijn "pelgrimages"

 

mei 2019

 

Het was in 1997. Ik kwam op een cruciale kruising. Verlies van werk, partner én huis in eenzelfde perode. Dat vroeg om een grondige reorganistatie; een loslaten van de voorbije periode en een nieuwe oriëntatie naar de toekomst.

Het énige dat ik op dat moment wist, was dat er nieuwe stappen zouden moeten gezet worden,

maar had geen idee wélke.

En dus, kocht ik me stevige botines en vertrok met de nachttrein naar Hendayes in het Baskenland aan de middellandse zee, om zo de bergen in te wandelen tot in Lourdes middenin de Pyreneeën.

M'n rugzak was 'mijn huis' die alles bevatte wat ik nodig had; een tentje, eten, kleren, voedsel en water.

Dat was de eerste keer dat ik, alleen met mezelf, op avontuur trok in de natuur.

En het wérkte! Eten, slapen, stappen, kijken, zijn... en ervaren hoe de harmonie van een natuurlijke omgeving bij me teweeg bracht.

Er was natuurlijk méér dan een week nodig om te verwerken en mijn nieuwe pad vorm te gaan geven, maar de aanzet was gezet!

.....

In 2001 werd vzw Oase opgericht en nam ik 3 jaar na elkaar een groep vrouwen mee op herbronningsweek in een krachtig natuurgebied in de Pyreneeën en later de Haute Provence. Het werd meer dan duidelijk hoe de natuur 'van nature' groei en veranderingsprocessen van onderuit ondersteunt.

.....

Maar ook het alleen op pad gaan kreeg een belangrijke plek in m'n leven.

Als ik gewaar werd dat ik in de tredmolen van dagelijkse routines, de drukke stad én innerlijke groeiprocessen mijn kompas begon te verliezen, dan was het tijd voor vertrek.

Een landkaart, een zorgvuldig ingepakte rugzak en een vertrouwensrelatie met mezelf was alles wat ik nodig had om een onbekend gebied in te stappen.

Keer op keer was de ervaring in deze pelgrimages het terug verbonden worden met de basis.

Hoe gaat dat dan?

Je verlaat je vertrouwde thuisplek en laat alles wat bekend is achter;

je leefomgeving, je taal, je relaties, je bezigheden, je dagdagelijkse gewoontes.

Je voelt naar welk gebied je aandacht wordt getrokken.

Je zorgt dat je kan eten en slapen en...je vertrekt.

Als je je dus NIET op voorhand gaat 'indekken' door vanalles en nog wat op te zoeken, maar je BLANCO een nieuw gebied in komt, dan gebeurt er iets magisch!

Je komt bij eenzelfde verwondering als een kind dat voor het eerst de zee ziet.

Zonder enige vooringenomenheid gaan al je zintuigen wijd open.

en kan je niet anders dan AANWEZIG zijn, in élk moment. Want alles is nieuw.

 

Niets is van tevoren beladen met een invulling, een beoordeling, een mening.

Naar de winkel gaan bvb in een klein Grieks dorp is een feest. Omdat je alleen maar 'goeiemorgen' en 'goeienacht' hebt geoefend in het Grieks ga je over op de universele gebarentaal van aanraken, wijzen, uitbeelden en glimlachen.

Er gebeurde nóg iets bijzonders. Omdat ik geen enkele afleiding had kon ik me heel sterk afstemmen op de impulsen die opkwamen.

Dat begon met; waar heb ik NU zin in? Waar word ik naartoe getrokken? 

Voelend Waarnemen, én Gehoor geven aan wat klopt op dit moment en daar hélemaal mee samenvallen. De impuls beléven. Éen enkele stap waaruit elke volgende stap ontstaat.

In relatie gaan met de omgeving, beslissen welke stap te zetten.

Het lijkt zó eenvoudig...dat we er gewoon niet bij stilstaan hoe we waarom welke beslissing we nemen, groot of klein.

Als het klópt wat je op dit moment doet, en er met je volle aandacht in aanwezig bent, gaat er iets open vanbinnen; een tinteling, een blijheid, die je meteen naar een volgende impuls lokt. 

Ik kan met een gerust hart zeggen; er ontstond een rode draad, die dwars doorheen de dingen liep die me toe vielen.

Mijn innerlijke gids leidde me naar bijzondere energetisch geladen plekken, bracht me in contact met oude bomen, dieren, mensen..

Het is héérlijk om op het juiste moment op de juiste plek te zijn!

En, je bent VEILIG, wanneer je leert je voelende antenne juist af te stemmen.

Je wéét dan in een vingerknip wat goed of gunstig is, of precies andersom.

Voelen, waarnemen, beslissen en handelen.

We zijn ongelooflijk getraind in vooringenomenheid en in ons onveilig voelen bij al wat vreemd en onbekend is. We bedénken en programmeren op voorhand wat we willen gaan doen, en voelen pas op het laatst wat het met ons doet.

Deze pelgrimages trainden in mij het omgekeerde pad.

En ik werd er zielsblij van!

Het vertoeven in dorpen waar het leven nog in een ritme loopt ipv een tempo.

Het ZIJN in een natuurlijke omgeving. Het stil worden van mijn overvolle hoofd. 

Het woordeloos communiceren met landschappen, watervallen en bergen.

Het openbloeien van mijn pure intuïtief begaafde gevoel.

 

Zielsverbonden dicht bij de aarde. 

Elke Pelgrimage brengt me naar de juiste plek op het juiste moment.

En telkens weer word ik diep geroerd en geraakt door wat aan me getoond wordt.

Elke reis bevat een specifieke uitdaging en geeft nieuwe heldere inzichten.

 

Onderweg zijn brengt me terug bij eenvoud, bij de basis, en hélemaal in het NU.

Het brengt mijn lichaam, voelen en denken weer sámen , zodat ze als een fijn afgestemde antenne kunnen oppikken wat wezenlijk aan de orde is.

 

Sinds ik in 2014 op m'n 53ste alléén en met rugzak voor een drietal weken naar Mozambique trok, is er een grondige verdieping gaande.

Er kwam een stilte in mij. Een helemaal opgaan in elk nu. Hierdoor leerde ik voelen wat een opkomende gedachte aan biochemische reacties in mijn lichaam teweeg bracht.

Dat was een intense nieuwe ervaring die om verdere exploratie vroeg.

 

In 2015 trouwde ik met Paul en richtte Praktijk Moana op.

 

 

 

 

Het is tijd om te delen!

 

De plek die ik zopas ontdekte bevind zich in de Sierra de las Nieves. 

Dit -sinds 2018 officieel - Nationaal Park houdt de essentie

van een puur eco- systeem waarin de natuurlijke hulpbronnen

worden gerespecteerd en gewaardeerd.

Rondom  bevindt zich een gordel van oude witte Moorse dorpjes.

Elk dorpje heeft een eigen zuivere waterbron.

Ontdek hoe de natuur als meest zuivere spiegel

je thuis kan brengen bij je Oorspronkelije Zelf!

 

.

een pelgrimage naar het binnenste van je ziel

is een Nieuwe Tijds Vision Quest.

 

Een VISION QUEST is een zeer oude overgangsrite waarbij je je terugtrekt en verbindt met de natuur om je te her-connecteren met je levensbestemming.

Je verbindt je met de essentie van je wezen; zodat je kan ver-wezen-lijken, vorm kan gaan geven aan wat er echt toe doet in je dagelijks leven, je werk en je relaties.

Als hedendaagse mens leven we voor het overgrote deel in verstedelijkte gebieden.

Een NieuweTijds Vision Quest verbind je heel wezenlijk met de natuur.

Je neemt ze als het ware in, zodat je de kracht van jouw ervaring binnenin jezelf

leven kan gaan leven in je dagelijkse leven.

Terwijl ik me diep laat inspireren door de wetenschap van de "Ouden" en tegelijkertijd de nieuwe wetenschap in me opneem, ontstaat er een rode draad die beiden verbindt.

Ik onthecht me bewust van de rituele vormen die welliswaar in de context van hun tijd werkzaam waren. Maar deze tijd vraagt naar mijn aanvoelen naar een open geest waarin inhoud en vorm vanzelf ontstaan op ieder moment, niet van tevoren vastgelegd, maar zich juist aandienen in een open ontvankelijkheid voor de aanwezige energie van elk moment.

Pelgrimage naar het binnenste van je ziel 

* We reizen in kleine groep naar Sierra de las Nieves: dwz: 2 a 3 deelnemers.

Het delen met anderen die ook dit mooie avontuur aangaan voedt jouw persoonlijk proces.

*Op de eerste plaats kom jij; het zorgdragen voor jezelf in je reis naar binnen toe.

Mijn aanwezigheid én de natuur ondersteunen en versterken. 

* We verbinden ons met de natuurlijke ritmes van zon, maan en sterren. 

* We scheppen een veilige ruimte, tijd en stilte om je opnieuw af te stemmen

op wat er werkelijk toe doet in jouw leven,

*Een terug leren communiceren met de natuur in de oertaal van nonverbaliteit.

 Je openen voor de herstel-beweging die in jou wil vorm krijgen, betekent ten diepste

het eren van jezelf, je verwanten en alle leven.

In de natuur ontspan je. En ont-spannen is de basis, de bodem van waaruit jouw “medicijn” zich kan tonen.

Het gaat er uiteindelijk om dat we de natuur terug van binnenuit leren bewonen in ons dagelijkse leven.

van harte WELKOM!

Hildemaria