Moana

Het scheppen van een veilige ruimte; een helende plek waarin datgene wat verwond is geraakt en daardoor afgescheiden van de ziel, bedding ontvangt, zodat het met opnieuw verworven bewustzijn kan her-verbinden.

Moana

verbindt zich met de essentie achter de vorm.

Elke vorm van innerlijke stress vraagt om aanraking, zodat opgehoopte energie zich kan ontladen (aarden) en er ruimte komt voor vernieuwende impulsen.

 

Jouw lichaam (de natuur) bepaalt het ritme. 

 

De energie van genezing ontstaat

in het werkelijk gezien en ontvangen worden. 

grot Moana.jpg

De antwoorden die je zoekt zijn in jezelf te vinden. ont-dek ze!

Moana heeft connectie met de maan; "de moane".

De maan belicht op haar zachte manier de donkerte.

In Praktijk Moana belichten we, wat verdrongen is naar de schaduwgebieden van het onderbewuste, op een heldere en zachte manier. Als we, wat daarin zichtbaar wordt, kunnen herkennen, erkennen, ervaren, accepteren en vrij laten, dan integreren onze pijnervaringen zich tot nieuw bewustzijn, tot worden en zíjn wie je bént.

Blokkades, afremmingen, angsten en weerstanden worden gezien als richtingaanwijzers die je terug thuis willen brengen.