top of page
zon in zee bijgesneden.bmp

"Hoe minder je verdringt,

hoe meer vertrouwd en veilig je lichaam voelt."

"Wat in jouw 'schaduw' verborgen ligt, heeft altijd iets wezenlijk belangrijks te bieden."

"Je Ziel is

Je diepste ik, je kern.

Het is je verbindingspunt tussen je oorsprong

en je incarnatie als mens.

Het is je essentie, het wézenlijke

dat je in je aardse lichaam meedraagt.

Het is de plek waar jouw waarde en waardigheid te vinden zijn."

"Hoe snel gaan de dingen voorbij en verdwijnen ze.

Ons bestaan stroomt voorbij als een rivier.

"Wat" is constant in verandering.

"Waarom" komt in duizend vormen."

bottom of page